Club gegevens:

Naam vereniging :       

Gevestigd te :             

Opgericht :                  

Adres accommodatie :   


Telefoon :


E-mail :

Website :

Contributierekening:

BIC Code:SC Olympus

Tilburg

10 augustus 1931

Matterhornstraat 3-5

5022 PA Tilburg

013-5435705 (Kantine)

013-5438017 (Secretariaat)

Info@scolympus.nl

www.scolympus.nl

NL78INGB0003641257

INGBNL2A

T.n.v. SC Olympus, Tilburg

Voor het inschrijfformulier kunt u hier klikken. Let op: Als u zich in wil schrijven bij de jeugdafdeling neem dan contact op met John Huijbregts, tel.nr: 06-20002461 of via het volgende mailadres:jeugdcommissie@scolympus.nl

 

Hoofdbestuur:

Voorzitter    

Vice-Voorzitter            

Secretaris

Penningmeester

Bestuurslid

Bestuurslid

Financieel Adviseur

 Jan Smulders

Vacant

Peter Musters

Jan Smolders

Marcel Graafmans

Gerlof Nobel

Joshua Klerks


 06-36550274 voorzitter@scolympus.nl

 

06-42307402 info@scolympus.nl

013-5357029 penningmeester@scolympus.nl

06-54992485

06-20525425

06-53936578

Technische Commissie:
De technische commissie organiseert de voetbalactiviteiten voor de senioren op Zaterdag en Zondag. De samenstelling van de teams wordt op de pagina “Teaminformatie” weergegeven. Deze pagina is onderverdeeld in Heren-, Dames-, Jeugd- en G-teams


Selectie:
De samenstelling van het 1e en 2e elftal wordt op donderdagavond bekend gemaakt en gepubliceerd op het mededelingenbord in de kantine. Leden van de selectie moeten zich voor zowel de wedstrijden als ook voor de trainingen afmelden bij de trainer.


Overige Senioren:
De T.C. van de lagere Senioren organiseert de voetbalactiviteiten voor de lagere elftallen inclusief de Zaterdagteams. Hierbij krijgen zij assistentie van meerdere club scheidsrechters. Voor vriendschappelijke wedstrijden ter voorbereiding op het nieuwe seizoen of gedurende het seizoen wordt eveneens gezorgd indien er behoefte aan is.

Commissieleden:

John Huijbregts

Marcel Graafmans


06-20002461

06-54992485

Marcel Graafmans

Yavuz Cosar

Johnny van Vessem

John Huijbregts

Remon van Nunen

Afgevaardigde Overige Senioren + zaterdag

Afgevaardigde selectie

Afgevaardige Jeugd

Scheidsrechterzaken

Assistent trainer

06-54992485

06-33921201

06-20113331

06-20002461

06-28913600


Jeugdcommissie:
De jeugdcommissie organiseert alle voetbalactiviteiten voor spelers tot en met 18 jaar. De lagere jeugdteams spelen in een voor- en najaarscompetitie. De selectieteams komen uit in een competitie die het gehele seizoen doorloopt. Tijdens de winterstop worden er in ons clubhuis diverse activiteiten georganiseerd. In de maand mei proberen we voor alle teams deel te nemen aan toernooien. Het afschrijven voor trainingen en wedstrijden moet gedaan worden bij de leider of trainer van het team.


John Huijbregts

Petra Huijbregts-van Groenendael

Nora Bax-de Wit

Michel de Wit

Diverse leiders/trainers

Contactpersoon

Commissielid

Commissielid

Commissielid

06-20002461 jeugdcommissie@scolympus.nl

06-12588541

06-42005459

06-38229727

Leden van de Jeugdcommissie:

Contactpersoon voor Jeugdtoernooien:

Michel de Wit

Contactpersoon

06-38229727

Bij voorkeur contact opnemen via e-mailadres: Michel_de_wit91@live.nl in verband met onregelmatige werktijden.

Commissie G-voetbal:
De commissie G-voetbal organiseert de voetbalactiviteiten van voetballers met een verstandelijke handicap op zaterdag, meerdere zaalvoetbaltoernooien en een aantal toernooien aan het eind van het seizoen. Alleen personen die op een M.L.K. of Z.M.L.K.- school hebben gezeten, kunnen zich aanmelden bij deze afdeling, zowel jongens als meisjes vanaf 16 jaar.
Momenteel hebben we de beschikking over 3 teams G-voetballers, waarvan 1 team op B-niveau en 2 teams op C-niveau. De trainingen zijn op maandagavond van 19:30-20:30 uur. De thuiswedstrijden worden op zaterdag gespeeld en vangen aan om 11:00 uur. Voor uitwedstrijden zijn we echter aangewezen op de wedstrijdplanning van de tegenpartij.Dion van Doremalen

Ben Buijl

Frans Smulders

Diverse Leiders/Trainers

Voorzitter

Secretaris/contactpersoon

Penningmeester

013-5424845

013-5353882

013-5355214

Leden van de Commissie G-voetbal:

Activiteiten Commissie :
De Activiteiten Commissie organiseert festiviteiten, die de sfeer binnen SC Olympus kunnen verhogen.


Jolanda van Nunen

Michiel Lauwerijssen

Anita Ijpelaar

Roy van Nunen

Rudy van Exel

Fred Smulders

Christel van HuigevoortContactpersoon

Commissielid

Commissielid

Commissielid

Commissielid

Commissielid

Commissielid


06-54331598

06-15349072


06-51527606

06-28843101

06-49113700

06-51143107

Carnavals Commissie(valt onder de Activiteiten Commissie):
De carnavalscommissie (C.C.) De Berggeiten is voortgekomen uit C.V. De Vlooikes.
Iedereen kan lid worden van De Berggeiten tegen een contributie van € 44,- per jaar.
Tijdens het '11e van de 11e' bal en de carnavalsfeesten worden voor de leden diverse activiteiten georganiseerd.
De website van De Berggeiten is
www.cc-deberggeiten.nl

en het emailadres secretaris@cc-deberggeiten.nl.

John Janse

Dorith Balmakers

Marij Janse

Kevin Janse

Jos van de Wouw

Voorzitter

Secretaris

Penningmeester

Commissielid

Commissielid

06-55372809

06-41767698

06-20506037

06-46437113

Leden van de Carnavals Commissie:

Ans Graafmans

Gerlof Nobel

André Danklof

Jolanda van Nunen

Toos Muurmans

Commissielid

Contactpersoon

Commissielid

Commissielid

Commissielid

06-54327504

06-20525425

06-45774487

06-54331598

06-14491633

Leden van de Kantine/clubhuis commissie:
Diverse bar- en schoonmaakmedewerkers

Website:
De website dient als informatievoorziening voor de vereniging. Voor de informatie per afdeling zoals teampagina’s, infopagina’s en activiteitenpagina’s is iedere afdeling zelf verantwoordelijk. Het beheer van de site wordt door onze webmaster gedaan (Zie onder). Indien u op- of aanmerkingen, of copy hebt die op de site geplaatst mag/kan worden, dan kunt u dit mailen naar webmaster@scolympus.nl . De webmaster zal dan in overleg met het Bestuur beslissen of uw artikel wel of niet geplaatst mag/kan worden.

Weekbrief:

Wedstrijdgegevens kunnen worden teruggevonden onder knop “Wedstrijdschema” op de homepage. Elftalinformatie is terug te vinden, door na het klikken op de knop “Wedstrijdschema” naar beneden te scrollen.

'Senioren Niet Aktief’, die aangegeven hebben niet over een computer te beschikken, kunnen nog een papieren versie van de Weekbrief meenemen in de kantine.


Leden van de Technische commissie:

Andre van Groenendael

Peter Musters

Toine van den Boom

Webdesigner

Algemeen beheer

Webmaster


06-42307402

06-22165542 webmaster@scolympus.nl

Medewerkers website:

Onderhouds Commissie:
De leden van deze commissie verrichten kleine reparaties en onderhoudswerkzaamheden in de kantine en kleedkamers. Technische begeleiding bij verbouwingen.Erik Vervaart

Rinus Bergmans

Jan van Etten

Ton van de Wiel

Peter van de Wouw


Commissielid

Commissielid

Commissielid

Commissielid

Commissielid06-51337891

06-25067312

013-5702642

06-22991009

06-13838870
Leden van de Onderhouds Commissie:

Leden van de Activiteiten Commissie:

Theo Deliën

Toine van den BoomCommissielid

Commissielid


013-5350244

06-22165542Commissie bijzondere diensten:

Accommodatie:
De grond van het sportcomplex van Sc Olympus is eigendom van de gemeente Tilburg. Zij is verantwoordelijk voor het beheer en het onderhoud van de velden, kleedkamers (groot onderhoud) en hekwerk.

Afgelastingen:
Inlichtingen over afgelaste wedstrijden kunt u vinden op NOS Teletekst Pagina 603 of u kunt naar het clubhuis bellen, telefoon 013-5435705.


Boetes:
Door de KNVB opgelegde boetes dienen in principe door de desbetreffende persoon te worden betaald via de penningmeester. In speciale gevallen kan de vereniging de kosten van de opgelegde boete voor haar rekening nemen.


Contributie:
De inning van de contributie geschiedt per seizoen vooruit d.m.v. een acceptgiro. Eventueel kunt u ook contant betalen aan de Penningmeester, of aan iemand anders van het Hoofdbestuur, of kunt U pinnen in het Secretariaat. Bij aanmelding dient de contributie echter voor een jaar (naar rato) vooruit betaald te worden.
De contributie voor het Seizoen 2015-2016 is door de ledenvergadering in oktober 2014 als volgt vastgesteld:

Categorie :       


Contributie per jaar(incl. Wedstrijdkleding+Wassen) :


Senior actief (vanaf 1996)

A-B-C-G Junioren (1997-2002)

D-E-F-G Pupillen (2003-2008)

Kabouters (2009-2010)

Werkend lid actief

Senior niet actief

Werkend lid (1e Jaar)

Werkend lid (vanaf 2e jaar)

Carnaval

Donateur zonder stemrecht

Lid van verdienste

Erelid

€ 175,00

€ 125,00

€ 90,00

€ 62.00

€ 125,00

€ 30,00

€15,00

€ 30,00

€ 44,00

€ 30,00

€ 0,00

€ 0,00

Wedstrijdkleding:
Ieder team heeft voor de aanvang van de competitie een set shirts, broeken en kousen ontvangen van de vereniging. Deze dient door de spelers tijdens de wedstrijden gedragen te worden. De kleding blijft eigendom van de vereniging en dient met zorg door de elftallen behandeld te worden. Indien de wedstrijdkleding aan vervanging toe is, dan wordt dit door het Bestuur beslist en vervangen.


Het Bestuur doet ook een oproep aan de leden om voor de vele elftallen ook een sponsor te zoeken. In overleg met het bestuur kan de hoogte en tijdsduur van de sponsoring afgesproken worden.

 

Opzegging lidmaatschap:
Opzegging van het lidmaatschap dient schriftelijk (of per e-mail, zie bovenaan deze pagina) te gebeuren bij SC Olympus.


Overschrijving van of naar een andere vereniging:
Wie lid wil worden van een andere vereniging dient bij zijn nieuwe vereniging een overschrijvingsformulier te halen en door onze Ledenadministrateur te laten invullen. Als aan alle verplichtingen (met name de contributie en inlevering van in bruikleen ontvangen goederen) is voldaan, stemt onze vereniging doorgaans in met de overschrijving.

Overschrijving wordt door de KNVB verleend:
- Tijdens het seizoen alleen als er een gewichtige reden voor is, zoals o.m. een verhuizing naar een plaats die geografisch meer dan 15 kilometer verwijderd is van Tilburg.
- Voor de aanvang van een nieuw seizoen als het overschrijvingsformulier voor 31 Mei bij de KNVB binnen is.